ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Η Αρτηριακή πίεση, η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών, εξαρτάται από την ροή του αίματος που στέλνει η καρδιά και από την αντίσταση που προβάλουν τα αγγεία.

Όταν η αρτηριακή πίεση είναι υψηλή, τότε η καρδιά μας πρέπει να εργαστεί δυνατότερα για να διατηρήσει επαρκή ροή αίματος στο σώμα μας. Ο καρδιακός μυς τότε υπερτρέφεται, η καρδιά διογκώνεται και δεν μπορεί να εργαστεί σωστά για μεγάλο χρονικά διάστημα και τελικά οδηγείται σε ανεπάρκεια.

Η ιδανική αρτηριακή πίεση σε υγιείς ενήλικες είναι: 120mmHg η συστολική και 80mmHg η διαστολική.

Πηγή: Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία www.hcs.gr/artiriaki-piesi.aspx

Μπορείτε να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε τα παρακάτω έντυπα .

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.pdf (409,9 kB)

ΟΔΗΓΙΕΣ_compressed.pdf (313924)